1944

1944

27 wrzesień
Przybycie więźniów do Sandhofen.

2 październik
Pierwsza próba ucieczki jednego z więźniów.

7 październik
Żądanie dostarczenia lekarza dla więźniów i sześciu niemieckich kapo wystosowane do obozu koncentracyjnego Natzweiler.

19 październik
Daimler-Benz przekazuje zniszczonej gazowni w Luzenbergu 200 więźniów do prac porządkowych.

20 październik
Pierwszy zarejestrowany wypadek śmiertelny w obozie.

20 październik
Zwiększenie liczby strażników.

23 listopad
Ewakuacja Komendantury obozu koncentracyjnego Natzweiler do Guttenbach koło Neckarelz.

15 grudzień
Teren szkoły (Friedrichschule) zostaje trafiony przez bombę lotniczą, wskutek czego ginie trzech więźniów. Budynek szkolny zostaje uszkodzony, a sala gimastyczna zburzona.

16 grudzień
Przeniesienie więźniów do bunkra (Hochbunker) na terenie zakładów Daimler-Benz i do bunkra (Immelmannbunker) na terenie zakładów fabryki celulozy.

23 grudzień
Ucieczka W. Kostrzeńskiego i Jana Pielaka. Spośród 13 więźniów, którzy zaplanowali ucieczkę, 11 rezygnuje w ostatniej chwili ze strachu. Kostrzeński zostaje aresztowany koło Bambergu. Wyrok śmierci nie zostaje już wykonany.

23 grudzień
Przybycie 200 mężczyzn z Sandhofen do obozu koncentracyjnego Vaihingen nad Enz. Zostają oni przerzuceni do Unterriexingen w celu realizacji projektu Galenit (przeniesienie produkcji do podziemii) gdzie budowana jest hala fabryczna dla zakładów Daimler-Benz z Mannheim.

24 grudzień
Deportacja 394 mężczyzn do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie; przybycie do Buchenwaldu dnia 24.12.44 r. Przydzial silniejszych mężczyzn do komanda zewnętrznego (Aussenkommando). Potem, najpóźniej dnia 3.1.44 r. pozostali więźniowie zostają przeniesieni do starej szkoły w Sandhofen.
1945

1945

4 styczeń
Egzekucja Mariana Kraińskiego na podwórku szkolnym (Friedrichsschule) za rzekomy sabotaż. Świadkami egzekucji są pracownicy Daimlera-Benza i służby wewnętrznej więźniów (Häftlingsinnendienst).

1 luty
Stara szkoła zostaje zniszczona na skutek bombardowania; więźniowie wprowadzają się na nowo na fragmentarycznie podreparowane pierwsze piętro szkoły (Friedrichsschule).

Połowa lutego
W ramach planu Eisbär (Niedźwiedź Polarny) odtransportowanie części więźniów do prac w kopalni soli w Kochendorfie.

8 marzec
Odtransportowanie 94 wycieńczonych mężczyzn (przede wszystkim dotkniętych chorobami płuc oraz niezdolnych do chodzenia) do obozu dla chorych w Vaihingen nad rzeką Enz.

Połowa marca
Ewakuacja ostatnich więźniów z Sandhofen do Kochendorfu (praca w kopalni soli), a stamtąd - na początku kwietnia 1945 r. - w forsownym marszu do Ulm, po czym przewóz pociągiem do obozu koncentracyjnego w Dachau gdzie 29 lub 30 kwietnia 1945 r. pozostali przy życiu zostają oswobodzeni przez armię amerykańską.